Info k přestavbě

Revize LPG

Zákonnou povinností provozovatele vozidla vybaveného alternativním pohonem LPG je provádět jednou ročně pravidelnou revizi zařízení. 

Vozidlo s LPG bez revizní zkoušky nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, tzn. nelze provést technickou kontrolu na STK.

Revizní kontrola obsahuje:

  • Kontrola těsnosti plynových spojů pomocí detektoru
  • Kontrola těsnosti vodních spojů systému
  • Vizuální kontrola nosných částí sady
  • Kontrola životnosti nádrže ( maximální stáří nádrže je 10 let )
  • Kontrola elektroinstalace a funkcí systému
  • Kontrola údajů Přílohy technického průkazu vozidla se skutečným stavem
  • Zápis o revizní kontrole do Přílohy technického průkazu
Pro revizní kontrolu je potřeba předložit Přílohu technického průkazu.

Časová náročnost revize je cca 30 minut.

Veškeré informace k revizní kontrole Vám sdělíme na tel. 777 90 10 11, 
nebo osobně v provozovně LPG Stýblo, U červeného kostela 1928, Teplice.